Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1708 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ-(πληροφοριες και στο ελληνικο γραφειο ΟΕΥ στο Τοκυο τηλ: +81-3-34045853, 34041195 & e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr) -(Α.Π.Φ.310/18-23/01/2015)The Olive Oil Sommelier Association of Japan (OSAJ)0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΥΟ(2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/03/15 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α)DUALISATION OF THE SAMAIL TO AL-MADRAH ROAD-(TENDER NO.: 4/2015) & B)IMPLEMENTATION OF THE BISYA-TAWIJIWAR TO AL-RSAIS ROAD-( 3/2015)–(Α.Π.Φ. 700/Β.4/ΑΣ20) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=sa&mid=106)Transport & Communications Ministry of Oman0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.-(ΥΠ’ ΑΡ 28/2014)Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ840.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CAD/PAD ΜΕ NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE ΤΟΥ Ε/Π ΑΒ-205-(ΔΕ. 5/15)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ200.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡ 60/2014 & ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΥΠ'ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2014ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ225.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ-(ΥΠ. ΑΡ. 03/2015)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ225.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΥΟ(2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/03 & 13/03/2015 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ(2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:Α) ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ LC/MS/MS-(ΑΡ. ΔΙΑΚ:5531) & Β) ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ GC/MS/MS-(ΑΡ. ΔΙΑΚ:2346)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-(ΥΠ’ΑΡ 396/2015)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ0,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ)-(Α∆:01/15)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.1.601.367,60 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -( ΑΡ.1/2015)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ1.592.677,81 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 06/03/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-(Φ.6/2015)-ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»347.281,53 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ/( Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2013),ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ-(ΥΠ’ΑΡ. 38/2014)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ790.050,53 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΥΟ(2)ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 05/03 & 06/03/2015 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DATA CENTER)» & Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. ΗΔΙΚΑ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ12.500.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Η' ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ /ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ( 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL – 2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ -3.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 4.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ239.767,89 €
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-(ΥΠ’ΑΡ 8/2014)ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Ι BENAKI MUSEUM300.813,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Η ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ243.850,70 €
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ-(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ-(tender no 1401-26-15-15/01 of 14/01/2015)JSC GEORGIAN OIL & AS CORPORATION0,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ , ΔΙΕΘΝΗ Σ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ , ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016-(ΥΠ'ΑΡ 09/2014)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ240.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Σελίδα: 1 από 1708 σελίδες