Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1717 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ)ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6928) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6928) & (http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.464.204,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 28 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΤΡΕΙΣ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 28/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :Α) ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ-(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :6922), Β) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-( 6955) & Γ) IΑΤΡΙΚΕΣ BΕΛΟΝΕΣ )-(6896), ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6922/6955 & 6896 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) & (http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΔΕ. 6/15) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 5978) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5978) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/ )ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ123.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/4/15 ΩΡΑ14:30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ392.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΔΕ. 4/15) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ-Συμφωνία – Πλαίσιο Τέσσερα (4) Έτη-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6716) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6716) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/ )ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ534.015,40 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 & ΩΡΑ:(ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΕΤΗ, & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7091,1 & ΑΔΑΜ/ 15PROC002590120 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /7091,1) &(www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/ 15PROC002590120) & www.unipi.gr/διακηρυξειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ3.540.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/4/15 & ΩΡΑ: 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6612) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /6612) & http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.941.890,48 €
ΔΥΟ(2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: Α) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ -( Δ.18/15) (NSN: 1680145326030, P/N 76368-240-D Ή 704 Α41-8150-83) TREUIL AERONEUF (HYDRAULIC HOIST) Ε/Π SUPER PUMA-( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 3686) & Β) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ(-(19/15 )NSN: 1615145330577, P/N 332 Α32-1007-03Τ) MAIN GEAR BOX, EA 1, Ε/Π SUPER PUMA -( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 3689) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6836 & 6839) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Δ. 17/15) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BLADE (121) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ FARM OUT ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ Α/Κ ΤΟΥ Α/Φ CL-415 ΣΤΗΝ ΕΑΒ ΑΕ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6790) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6790) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/ )ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ140.000,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(Δ. 16/15) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/4/14 ΩΡΑ:15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (03) ΠΛΗΡΩΝ ΣΕΤ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 9 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΥΛΙΚΟΥ BLADE (P/N 6903A-10 Η 6903A -10S Η 6901S-10) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΒ ΑΕ ΕΛΙΚΩΝ Α/Φ CL-215-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6801 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6801) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/?PageSize=20&page=1)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ320.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 21 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Σ.Ξ.-(ΑΔ: 05/15)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.247.967,48 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμιας υποβολης προσφορων για να εμφανισθει η διακηρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορεα για να εμφανισθει η διακηρυξη)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ4.050.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ- ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ) –(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 2650 /2651/ 2696/ 2638 & 2693) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ 2650 /2651/ 2696/ 2638 & 2693)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ479.961,19 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/4/15 & ΩΡΑ:15:00, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ({ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ 32.000 ΚΙΛΑ (PRIONACE GLAUCA, BHS ΚΑΤΑ FAO ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ -ΣΟ 0304), ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ –ΠΛΑΙΣΙΟ { ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6718 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6718)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ542.400,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 14 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ(2) ΘΕΣΕΩΝ Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 12/3 ΕΩΣ 14/4/2015 ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & Β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ-(πληροφοριες και στο ελληνικο γραφειο ΟΕΥ στο Τοκυο τηλ: +81-3-34045853, 34041195 & e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr) -(Α.Π.Φ.310/18-23/01/2015)The Olive Oil Sommelier Association of Japan (OSAJ)0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 09/4/15 & ΩΡΑ 15:00 Μ.Μ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΣΕ Α/Δ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -HANDLING)-ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ {ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ)-(Δ. 7/15) www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6071)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ600.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 7 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ61.500,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-(Φ.6/2015)- ΜΕ ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 01/4/2015 ΩΡΑ:17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ -(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6158) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6158)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»347.281,53 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Σελίδα: 1 από 1717 σελίδες