Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1690 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ENISA-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ130.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΤΑ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 2 & 3, ΑΠΟ 5% ΣΕ 2% & ΑΠΟ 10% ΣΕ 5% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ700.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ513.756,93 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ , ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΑ Π.Ι. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ & ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ, ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ790.050,53 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο/Σ RADAR AR-327 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-(ΥΠ’ΑΡ. 31/14)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΑΙΓΙΟ, ΠΥΡΓΟ & ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ520.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΌΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΑΙΓΙΟ, ΠΥΡΓΟ & ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ520.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ(3)ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/12, 03/12 & 04/12/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ :Α) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-50/2014, Β) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-51/14 & Γ) ΨΗΦΙΑΚΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-52/14 ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΙΟΥΠ.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ0,00 €
ΔΥΟ(2) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/12 & 03/12/14 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΟΦΘ - ΦΦΘ),(ΑΔ : 27/14) & Β) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)(ΑΔ : 28/14)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.0,00 €
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗσ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ A.E.240.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64+ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"-Νο 49/2014Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ800.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ378.211,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ -ΥΠ’ΑΡ 3/2014ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.336.720,53 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΥΟ(2)ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/12 & 02/12/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ:Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ(ΔΙΑΚ:18/2014) & Β) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4Ης ΥΠΕ(ΔΙΑΚ:14/2014)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ0,00 €
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ0,00 €
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΖΩΗΣ (ΛΟΛ-ΛΟΖ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΩΝ-(ΥΠ’ ΑΡ.34/2014)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ220.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Σελίδα: 1 από 1690 σελίδες