Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1724 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 19 Μαΐου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ-(ΥΠ’ΑΡ 09/2015)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ270.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ Η ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5/15 ΕΩΣ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-Κ.Α.Π.Η.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)-( ΑΔΑΜ 15PROC002671555) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ 15PROC002671555) & (http://www.halandri.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=221)ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ252.073,84 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5 ΕΩΣ 15:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 ΕΩΣ 15:00 & ΠΕΜΠΤΗ 14/5 ΕΩΣ 15:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:Α)ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ) -(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7159), Β) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ) -(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7160), Γ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6989), Δ)ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ)-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7104), & Ε)Α’ ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ- (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-7216) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 7159, 7160 , 6989 , 7104 & 7216)ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΩΜΙΚΩΝ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΥΤΩΝ" (GOSHOMICS)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ37.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/5/15 ΕΩΣ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ –(ΑΔΑΜ 15PROC002632508) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ 15PROC002632508) & (http://www.hqaa.gr/gr/announcements.php)ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠ)280.000,03 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ)ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6928) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6928) & (http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.464.204,00 €
ΔΥΟ(2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/4 ΕΩΣ 15:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :Α) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7164) & Β)ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ/ΑΝΑΝΗΨΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7086) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 7164 & 7086)ΓΕΣ, ΑΣΔΥΣ, ΔΠΜ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΤΡΕΙΣ(3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/4, 05/5 & 11/5/15 ΕΩΣ 14:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ:Α) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ & Γ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ'0,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4/15 ΈΩΣ 15:00 & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑΚΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΙΠΟΥΣ» (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (http://tdd.aua.gr/announcements/announcements_nametablenum/117)ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ110.058,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 28 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΤΡΕΙΣ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 28/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :Α) ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ-(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :6922), Β) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-( 6955) & Γ) IΑΤΡΙΚΕΣ BΕΛΟΝΕΣ )-(6896), ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6922/6955 & 6896 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) & (http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.0,00 €
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ: 3, 6, 7 & 17) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι», (ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ)-(ΥΠ’ΑΡ. 16646/11-12-2012)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ23.560,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/4/15 ΕΩΣ 14:00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ(ΘΡΙΑΣΙΟ-ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ -(ΥΠ’ΑΡ 12/2014) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"1.353.373,56 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ25.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 25 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4/15 ΕΩΣ 22:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7213) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 7213) & (http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ202.500,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΔΕ. 6/15) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 5978) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5978) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/ )ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ123.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/4/15 ΩΡΑ14:30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ392.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΔΕ. 4/15) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 ΩΡΑ 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ-Συμφωνία – Πλαίσιο Τέσσερα (4) Έτη-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6716) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6716) & (http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/ )ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ534.015,40 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/15 & ΩΡΑ:(ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΕΤΗ, & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 7091,1 & ΑΔΑΜ/ 15PROC002590120 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /7091,1) &(www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/ 15PROC002590120) & www.unipi.gr/διακηρυξειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ3.540.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/4/15 & ΩΡΑ: 15:00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6612) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /6612) & http://www.army.gr/default.php?pname=ArticlePSearchList&cat_id=16&la=1ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.941.890,48 €
Σελίδα: 1 από 1724 σελίδες