Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1761 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4 ) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ –ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Νο 7–(ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΣ 1323/29-4-15)Δήμος Φιλιππούπολης560.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 26/10/15 ΈΩΣ 14:30 Μ.Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx )ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ392.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/15 ΈΩΣ 14:30 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 06/10/15 ΈΩΣ 15:00 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ-(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 12814,1 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 12814,1) & (http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ3.491.379,31 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/10/2015 ΈΩΣ 14:30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10, ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 & ΠΕΜΠΤΗ 15/10/15 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΈΩΣ 14:30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ, Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & Γ) ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΙΤΗ 29/9/15 ΈΩΣ 13:30 Μ.Μ. & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ-( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 13576) www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 13576) & ( http://www.uoi.gr/services/economic/supplies/)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ76.334,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (11/2015)ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9/15 ΈΩΣ 15:00 Μ.Μ. ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ -(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 13544) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 13544) & (http://www.mod.mil.gr/mod/el/listing/show/141/1/15)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΔΟΣΥ)0,00 €
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ (ΑΣΦΑΛΗ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/9/15 (Ή 29/9 ΈΩΣ 10:00 ΠΜ.)& ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»ΔΙΑΔΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.4.458.750,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΄ΕΡΓΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/9/15 ΈΩΣ 15:00 Μ.Μ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ORACLE ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ 9.100 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE – TAXIS LICENSE», ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.-(ΑΔΑΜ 15PROC002942623) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ 15PROC002942623) & (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/Competitions.html)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'2.287.500,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ(ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9/15 ΈΩΣ 10:00 Π.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 13445) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 13445) & (http://www.ministryofjustice.gr/site/el/)ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ856.500,00 €
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ (ΑΣΦΑΛΗ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/9/15 (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 24/9 & ΏΡΑ 10:00 Π.Μ.)ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ(ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ/ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ/Η/Ζ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ/ΕΜ-ΥΓ/ΣΞ/ΚΕΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ/ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ/ΜΕΤΑΛΛΑ/ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1ο ΤΜΗΜΑ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δευτερα 21/9/15 ΈΩΣ 15:00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ gia ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΈΤΗ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 13491) www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 13491) & (http://www.army.gr/default.php?pname=xrisima_email&la=1)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.990.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΥΟ(2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9/15 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΈΩΣ 14:30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:Α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & Β) ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΑΡ. Α/Α/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ συμπληρώστε τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών για να εμφανισθεί η διακήρυξη) & (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ/(επιλέξτε τον φορέα για να εμφανισθεί η διακήρυξη)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (4.000.000) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ & ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΛΟΥΚΕΤΟΥ"ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ984.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ(ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/9/15 ΈΩΣ 15:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-(ΑΔΑΜ 15PROC002941772) www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ 15PROC002941772) & (http://www.pallini.gr/categories/anakoinoseis)ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ263.999,96 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΠ-ΔΜ/ΓΡΑΦ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9/15 ΈΩΣ 12:00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΟΥ Τ.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΔΑΜ 15PROC002941224 ) (www.promitheus.gov.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ /ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/(ΤΑΒ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ 15PROC002941224) & (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Contests/) (http://astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=blogcategory&id=1165&Itemid=1444 )ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ100.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ, ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Μ.ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ0,00 €
Σελίδα: 1 από 1761 σελίδες