Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1674 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ENISA-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ130.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ180.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ170.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ-ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΜΕ ΚΡΟΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ670.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Lot 3.3) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ “STRUMA”Εθνική Εταιρεία «Στρατηγικά Σχέδια Υποδομών» (National Company “Strategic Infrastructure Projects”) Διεύθυνση Κρατικών Προκηρύξεων0,00 €
ΔΥΟ(2)ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/11/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ :Α)ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΤΑ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ0,00 €
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΓ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ583.366,80 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ800.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3ΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣAlexandria Port Authority, the Commercial Dept.0,00 €
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Π/ΜΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2015-31/12/2016ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ800.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. Ν. Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ΤΟΥ Γ. Ν. Δ. Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΑΥM (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"330.436,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ360.150,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ Ε2528.455,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ864.180,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΕΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΓΕ) ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ«Α/Κ ASZ62IR AΦΩΝ M18B», για δυο(2)ετηΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ1.518.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ100.000,00 €
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.907.200,00 €
Σελίδα: 1 από 1674 σελίδες