Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1695 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ENISA-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ130.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ/ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.731.703,32 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"198.650,18 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ- (ΑΔ : 30/14)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.774.799,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΥΟ(2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/01/ & 19/01/2015 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ :Α)ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΥΠ’ΑΡ. 192/2014 & Β)ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- 194/20145η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ)-ΑΔ : 29/14ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜ.3.381.643,92 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ-(ΥΠ’ΑΡ. 7/2014)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ Ε/Π SUPER PUMA AS – 332 ( Δ. 26/14)ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ290.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΆΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣMinistry of Defense National Armaments Office Logistics and Foreign Assistance Department0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "CORRIDOR 5C", ΤΜΗΜΑ DONJA GRACANICA - DRIVUSA, ΥΠΟΤΜΗΜΑ KLOPCE - DONJA GRACANICAPUBLIC COMPANY "AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" LTD. MOSTARPROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)110.000.000,00 €
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ587.560,67 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-(ΥΠ’ΑΡ 02/2014)Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ420.012,02 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ282.023,63 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΥΟ(2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/12/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:Α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ & Β) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VRVΗΔΙΚΑ60.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10ΗΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ130.000,00 €
ΔΥΟ(2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/12/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Α) ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β) ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ500.000,00 €
Σελίδα: 1 από 1695 σελίδες