Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Προκηρύξεις
Αναζήτηση
Επιλέξτε Περίοδο
Από: Calendar Εως: Calendar
Επιλέξτε Έτος
Επιλέξτε Περιγραφή
Επιλέξτε Φορέα
Επιλέξτε Κατηγορία Φορέα
Επιλέξτε Περιοχή
Επιλέξτε Χώρα

Σελίδα: 1 από 1681 σελίδες
  Περιγραφή Φορέας Προϋπολογισμός
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ENISA-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ130.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ(3)ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/12, 03/12 & 04/12/14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ :Α) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-50/2014, Β) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-51/14 & Γ) ΨΗΦΙΑΚΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-52/14 ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΙΟΥΠ.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64+ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"-Νο 49/2014Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ800.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΩΝ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ0,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ490.000,00 €
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ490.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ300.485,68 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ994.625,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ"5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ509.728,88 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ SMARTPHONES, AUGMENTED REALITY, AUDIO GUIDE ΚΑΙ ΗΧΩΝ"ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ473.414,63 €
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ", ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΑΣΤΡΟΥΣΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"825.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Ν, ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΩΝ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΑΣΤΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ(1)ΕΤΟΣΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"825.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΘΡΙΑΣΙΟ – ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ – Κ.Υ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ) ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"1.453.215,78 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΑΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7οΤΜ523.755,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία : Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Α.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)786.000,00 €
Καταληκτική Ημερομηνία : Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014
 
ΠεριγραφήΦορέαςΠροϋπολογισμός 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.50/14) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.69/14) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.963.292 ΤΕΜ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"178.391,15 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α) ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ) Β) ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ286.337,48 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΣΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΥΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"350.000,00 €
Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
Σελίδα: 1 από 1681 σελίδες