Σημαντικές Ανακοινώσεις
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ Ε.Π.Ε. - ONE STOP SHOP ΕΒΕΑ

One-Stop-Shop

 

Το ΕΒΕΑ, στην προσπάθειά που καταβάλει για την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του, στις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ΕΠΕ, έχει δημιουργήσει, από την 1η Απριλίου 2009, «Υπηρεσία Μιας Στάσης» (One-Stop Shop) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών & και Παροχής Υπηρεσιών. 

Η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει, για λογαριασμό των επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ, τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την πληρωμή των σχετικών τελών στους εμπλεκόμενους φορείς, εντός πέντε ημερών μαζί με την εγγραφή της ΕΠΕ στο τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα  Εξυπηρέτησης Μελών & Παροχής Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2103615059,  2103382333, 2103382315, 2103382368, e-mail: customer@acci.gr , fax : 2103615149 .

 

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο εξουσιοδότησης που θα σας χρειαστεί

 

Date Posted: 6/15/2009
Number of Views: 25177