22-07-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Προκήρυξη του Β’ Κύκλου της δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

infographic_F1804969271.jpg

 

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε περίληψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη σύνοψη πατήστε εδώ.

05/07/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
SunopshProgrammatos_F-1801166422.pdf SynopsiProgrammatos_F-698007473.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ