22-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής φακέλου των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

12/09/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PARATASH_YPOVOLIS_DIKAIOLOGITIKON_F626061434.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ