25-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για συμμετοχή των επιχειρήσεων στην έρευνα του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) προσκαλούν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε μία ανώνυμη on-line έρευνα του ΟΟΣΑ με στόχο τον προσδιορισμό των κινδύνων διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατά την  άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει για να προστατευτούν.

Επισημαίνεται, ότι με την συμμετοχή σας μπορείτε να διαδραματίσετε ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για την προώθηση της εταιρικής συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, της εκτίμησης κινδύνου διαφθοράς, των  μηχανισμών  υποβολής εσωτερικών αναφορών και της προστασίας πληροφοριοδοτών στον Ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, η εταιρεία σας θα έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος στον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς σε συναντήσεις διαβούλευσης και σεμινάρια, καθώς και να συμβάλει στην επιτυχία των μελλοντικών κυβερνητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων/σεμιναρίων μπορείτε να το βρείτε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για το ερωτηματολόγιο: Company Questionnaire

Ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι περιορισμοί στο χρόνο σας και για τον λόγο αυτόν έχει συντομευθεί το ερωτηματολόγιο, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η προθεσμία υποβολής είναι έως την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Κλέρ Λεγκέρ (claire.leger@oecd.org) και την κ. Χριστίνα Τρεμόντι (kristina.tremonti@oecd.org).

 

02/01/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ