24-04-2017

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Διοργάνωση Επιχειρηματικής Ημερίδας στην Αθήνα με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Υπουργείο Εξωτερικών μας ενημερώνει ότι  προγραμματίζεται η διοργάνωση επιχειρηματικής ημερίδας στις 3 Μαΐου 2017, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εν γένει διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Οι προτεινόμενοι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, δυνητικά, τις πλέον θετικές προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών με τα Η.Α.Ε., είναι οι κάτωθι:

 

- Τρόφιμα, αγροδιατροφικά προϊόντα και υπηρεσίες

- Κατασκευές

- Δομικά υλικά

- Ενέργεια και Α.Π.Ε.

- Περιβάλλον (Διαχείριση αποβλήτων)

- Φάρμακα, καλλυντικά

- Ιατρικές υπηρεσίες

- Τουρισμός και αγορά ακινήτων

- Μεταφορές

- Υποδομές

- Logistics, συσκευασία-αποσυσκευασία αγαθών

- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες

- Διαχείριση λιμένων και αεροδρομίων

 

Παρακαλούμε  σε περίπτωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να αποστείλετε το ενδιαφέρον συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις b08@mfa.gr& sbb@mfa.gr μέχρι και την 4η Απριλίου 2017.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της επιχειρηματικής ημερίδας και τον τόπο πραγματοποίησής της, θα αποσταλούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στις επιχειρήσεις που τελικώς θα συμμετάσχουν. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2103682766-5

03/05/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ