22-07-2018

Ανακοινώσεις


Αλλοδαπές εταιρείες δραστηριοποιούμενες στην Εσθονία με e-Residency

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το εσθονικό δελτίο e-Residency, το οποίο μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης ή εταιρεία τρίτης χώρας, που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Εσθονία, χωρίς να μετακινηθεί από την έδρα του/της. Με την ίδια μέθοδο, από το τέλος του 2018, οι ξένες εφοπλιστικές εταιρείες θα μπορούν να εγγράφουν πλοία τους στην Εσθονία εύκολα, γρήγορα και με μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις , ώστε η Εσθονία να μπορεί να ανταγωνισθεί τον Παναμά, την Μάλτα και την Κύπρο στον τομέα νηολόγησης και εφοπλιστικής διαχείρισης.

Πολλοί e- Residents, δηλαδή κάτοχοι του εν λόγω δελτίου, έχουν ήδη ιδρύσει περί τις 2.500 εταιρείες στην Εσθονία κι άλλοι προγραμματίζουν να αναπτύξουν ανάλογη δραστηριότητα προσεχώς. Αλλά και πολλοί συχνοί επισκέπτες στη Εσθονία επιδιώκουν να αποκτήσουν e-Residency, προκειμένου να κάνουν χρήση των ιδιαιτέρως ανεπτυγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της χώρας.

Είναι φανερό ότι οι δυνατότητες που παρουσιάζει η e-Residency επιτρέπουν μια αμοιβαίως επωφελή σχέση του παρόχου του συναφούς δελτίου και του κατόχου του. Φαίνεται δε σκόπιμο για τις χώρες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ψηφιοποίησης, όπως και η Ελλάδα, να ακολοθήσουν το παράδειγμα της Εσθονίας στο συγκεκριμένο πεδίο, για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και διευκόλυνση ανάπτυξης και παραμονής τους εντός της χώρας.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ταλλίν στα τηλ: +372 640356 και Fax: +372 6403561

 

 27/07/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ