23-09-2018

Ανακοινώσεις


Διοργάνωση 8ου Workshop ΕΕ — ΗΠΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Whichita/Kansas, 19-20/10/2017)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο οτι στις 19-20 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 8° Workshop ΕΕ - ΗΠΑ για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα στον Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Για την συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνει πρόσκληση η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στις ΗΠΑ, με την επισήμανση ότι επιδιώκεται η συμμετοχή εκπροσώπων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων από τα κράτη-μέλη, καθώς και η συμμετοχή καινοτόμων ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων είναι η δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων ΕΕ και ΗΠΑ.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (TEC) σε συνεργασία με το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων (ecocom-washington@rnfa.gr) .

19/10/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ