22-06-2018

Ανακοινώσεις


Εφαρμογή ειδικού φόρου επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες αναψυκτικών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Υπουργείο Οικονομίας Η.Α.Ε. δημοσίευσε στις 21 τ.μ. Νόμο (ExciseLaworFederalDecree-LawNo. 07 of 2017), δια του οποίου επιβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου τ.ε. ειδικός φόρος επί της αξίας (advalorem) στις κάτωθι κατηγορίες εμπορευμάτων:

(α) προϊόντων καπνού σε ποσοστό 100%,

 

(β) αναψυκτικών με ανθρακικό σε ποσοστό 50% και

(γ) «ενεργειακών ποτών» (τύπου Redbull) σε ποσοστό 50%.

Ο εν λόγω φόρος επιτηδεύματος επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων στα ΗΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, επί ποινή φορολογικού αδικήματος, από της ημερομηνίας εφαρμογής του Ν. 07/17, να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να τηρούν τα σχετικά λογιστικά παραστατικά και βιβλία.

Στην εφαρμογή του νόμου εμπίπτουν και οι αγορές από καταστήματα αδασμολογήτων ειδών στα σημεία εισόδου της χώρας, για τους επιβάτες με προορισμό ή αφετηρία τα ΗΑΕ, εξαιρουμένων αυτών υπό διαμετακόμιση (transit).

Εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις (α) επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ειδικές ελεύθερες ζώνες, οι οποίες πρόκειται να καθορισθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, με Εκτελεστικό κανονισμό, (β) τα προϊόντα που προορίζονται προς εξαγωγή, καθώς και τα (γ) ενδιάμεσα, εφ’ όσον ο φόρος αποδοθεί στο τελικό προϊόν.

Υπό τον όρο της αμοιβαιότητος, ξένες κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, διπλωματικές αρχές και αποστολές δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, επιστροφής του φόρου που έχει καταβληθεί κατά την άσκηση των επισήμων δραστηριοτήτων τους.

Προς αποφυγήν διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου, δικαίωμα επιστροφής φόρου έχουν επίσης πρόσωπα εδρεύοντα σε έτερο κράτος μέλος, εφ’ όσον έχει μεσολαβήσει εξαγωγή προϊόντων από τα ΗΑΕ και έχουν καταβληθεί φόροι και στις δύο χώρες.

Ο ειδικός αυτός φόρος επιτηδεύματος αιτιολογείται επισήμως τόσο ως μέτρο αύξησης των δημοσίων εσόδων, όσο και ως επιβεβλημένη συμβολή του κράτους στην βελτίωση της υγείας των πολιτών. Προσομοιάζει, ωστόσο, με φόρο κατανάλωσης και επιβαρύνει αντιστοίχως, δεδομένου ότι υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των εμπορευμάτων και μετακυλίεται στην λιανική τιμή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής, αναμένεται ότι θα αποδώσει 7 δις Ντίρχαμ ή €1,63 δις, σε ετήσια βάση, ενώ κατά την εκτίμηση Γενικού Δ/ντού Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής κ. Khalid ΑΙ Bustani, θα επιφέρει αύξηση, ύψους 1,4%, στον δείκτη τιμών καταναλωτού.

Κατά εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς τα θιγόμενα προϊόντα θα αντικατασταθούν εν μέρει είτε με φθηνότερα κατώτερης ποιότητος (καπνικά) είτε με υποκατάστατα τα οποία δεν θα υπάγονται στην συγκεκριμένη φορολογία (ποτά).

Με την παράλληλη επικείμενη από 1.1.2018 εφαρμογή ΦΠΑ ύψους 5%, στην οποία θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε επόμενο έγγραφό μας, τα ΗΑΕ εγκαταλείπουν το πρότυπο της αφορολογήτου οικονομίας, υπό την πίεση των δημοσιονομικών αναγκών.

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε, εν παραρτήματι, σχετική ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομίας των ΗΑΕ και ηλεκτρονική παραπομπή στο κείμενο του Νόμου 07/2017.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι

Τηλέφωνο: (009714) 2272106

ΦΑΞ: (009714) 2272253

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-dubai@mfa.gr

Website: http://www.agora.mfa.gr/ae53

 

 

30/08/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ