19-09-2018

Ανακοινώσεις


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ (MBA in Philosophy and Management).

Τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προσφέρουν από κοινού το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

05/10/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
MBA_FINAL_PROMO_PHIL-MANAGEMENT_5_F1097182415.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ