22-06-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ενημερωτική εκδήλωση στo EBEA για τις δράσεις «Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ (Δευτέρα, 25.06.2018) (19/06/2018)
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» (11/06/2018)
Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ " (06/06/2018)
Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ " (06/06/2018)
Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ " (06/06/2018)
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (06/06/2018)
Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης έργων της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (01/06/2018)
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» - Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων - 2η περίοδος υποβολών (29/05/2018)
4η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ (24/05/2018)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ (23/05/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ