20-08-2017

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β' ΚΥΚΛΟΣ" του ΕΠΑνΕΚ (28/07/2017)
Δικαιολογητικά ένταξης της δράσης «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (28/07/2017)
Ορθές επαναλήψεις τριών Αποφάσεων Αποδοχής Πρακτικών του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ (17/07/2017)
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ (17/07/2017)
Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (13/07/2017)
Απόφαση 8ης τροποποίησης της δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ. (13/07/2017)
Απόφαση ολοκλήρωσης έργων του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ. (13/07/2017)
Απόφαση αποδοχής πρακτικού 17-28.06.2017 της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" του ΕΠΑΝΕΚ. (13/07/2017)
Απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης στη δράση "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ (13/07/2017)
Προκήρυξη του Β’ Κύκλου της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (05/07/2017)
1  2  3  4  5  6  7 
  • 
ΓΕΜΗ