21-08-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απόφαση Ένταξης στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ (10/08/2018)
Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάστασης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ (08/08/2018)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" του ΕΠΑνΕΚ (06/08/2018)
4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» (03/08/2018)
Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ (03/08/2018)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" του ΕΠΑνΕΚ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (03/08/2018)
Ορισμός Αξιολογητών της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (02/08/2018)
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ"_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (02/08/2018)
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (02/08/2018)
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ (01/08/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ