20-08-2017

Δράσεις & Προγράμματα   / Κατάρτιση  RSS 2.0


Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. (18/07/2017)
Πρόσκληση στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) για υποβολή προσφοράς συνεργασίας με το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30, έτους 2017. (13/07/2017)
Βεβαιώσεις Συμμετοχής Σεμιναρίου με θέμα: "Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες". (05/07/2017)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (13/06/2017)
Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΕΒΕΑ με θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες». (12/06/2017)
Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, Έτους 2016 (03/10/2016)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) (13/05/2016)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ABOUT JAPAN” (10/04/2016)
Πλατφόρμα e-Learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (14/05/2015)
  • 
ΓΕΜΗ