Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης - Δήλωσης Εγγραφής
Ελαχιστοποίηση

Η αίτηση-δήλωση για την εγγραφή, συμπληρώνεται από την επιχείρηση με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν και μέσω αυτής γίνεται η αναγγελία προς το ΕΒΕΑ για την ύπαρξη της και γνωστοποιούνται-κατατίθενται στο ΕΒΕΑ:

α. Η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος

Δηλώνουμε την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο (με τα οποία συναλλάσσεται η επιχείρηση), για οριστική καταχώριση και κατοχύρωσή τους στo Πρωτόκολλο επωνυμιών και τίτλων, που τηρεί το ΕΒΕΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος τους, καταχωρούνται στην αίτηση με πιστή αντιγραφή τους από το καταστατικό, καθώς και η ξενόγλωσση απόδοσή τους.

 

β. Η Διεύθυνση, τα τηλέφωνα, τα fax και τα e-mail


Δηλώνουμε την διεύθυνση, τα τηλέφωνα, τα fax και το e-mail όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (καταχωρούνται για όλες τις εγκαταστάσεις π.χ. Έδρας, Υποκαταστημάτων, Γραφείων, Αποθηκών, Εργοστασίων κ.λπ.).

γ. Τα Ατομικά Στοιχεία Ταυτότητας


Δηλώνουμε τα Ατομικά Στοιχεία Ταυτότητας: του φορέα της επιχείρησης (στις ατομικές), των εταίρων και των διαχειριστών (στις προσωπικές εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και στις Ε.Π.Ε.), των Μελών Δ.Σ. (στις Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) και των Αντικλήτων ή πρακτόρων αλλοδαπής (στα Υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας κατατίθενται και Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων βεβαιώνεται επί του εντύπου, είτε από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση δεσμεύει και τρίτος με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

 

δ. Το Αντικείμενο Δραστηριότητας


Δηλώνουμε το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης (που θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ. και τον προβλεπόμενο στα καταστατικά των εταιρειών σκοπό).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι το δηλούμενο αντικείμενο θα πρέπει να είναι το ακριβές αντικείμενο που ασκεί η επιχείρηση (και όχι η γενική περιγραφή του σκοπού της), και κατά το δυνατόν ευκρινές και αναλυτικό, για να μπορεί να κωδικοποιηθεί (από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ) με βάση τη στατιστική κωδικοποίηση δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) της Ε.Σ.Υ.Ε.

ε. Τα Προϊόντα


Δηλώνουμε τα προϊόντα που κατά περίπτωση παράγει, εισάγει, εξάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει η επιχείρηση, ως και οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει η επιχείρησή σας, καθώς επίσης και οι χώρες στις οποίες εξάγετε ή από τις οποίες εισάγετε τα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα προϊόντα θα πρέπει να δηλωθούν ένα-ένα (αναλυτικά) για να μπορούν να κωδικοποιηθούν (από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ) με βάση την κωδικοποίηση προϊόντων (INTRASTAT) της EUROSTAT και της Ε.Σ.Υ.Ε.

 

Σύνδεση Μελών


Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού;

Εάν ανήκετε σε επιχείρηση-μέλος του ΕΒΕΑ, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο Portal.

Εγγραφή Μέλους ΕΒΕΑ στο portal

Ημερολόγιο
<<<Οκτ 16>>>
ΔΤΤΠΠΣΚ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31