Ανακοινώσεις


Περίπτωση ανύπαρκτης ''ολλανδικής'' εταιρείας στο διαδίκτυο

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης, ότι στο διαδίκτυο (https://argentradeinternationalbv.com/) παρουσιάζεται μία ολλανδική «εταιρεία», η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων (ξηροί καρποί, έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λ.π.), με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 
Company NameArgentrade
Managing Director: Levis Barris
Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam, Netherlands
WhatsApp: +31 616 911 902
VAT:NL802155583B01
KVK:24.237.237
 
Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Χάγης, η εν λόγω «εταιρεία» έχει οικειοποιηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν σε μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την Argentrade International B.V., η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής της στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK), ενώ επίσης η ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα στοιχεία της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά υφιστάμενη, νόμιμη εταιρεία.  
 
Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή , τα οποία, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύουν να συνεργασθούν, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ο.Ε.Υ Χάγης.
 
Περισσότερες πληροφορίες
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00 - 17.00
Τηλέφωνο: (0031 70) 356 1199
ΦΑΞ: (0031 70) 361 5747
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-hague@mfa.gr

27/04/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ