ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Η ΕΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ 822 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2021 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «MARIE-SKLODOWSKA CURIE»

11c06433-2d42-14f1-0d74-8025fe7e6af01_F-1738130720.jpg
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη με 822 εκατ. ευρώ φέτος της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».  Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με εταιρείες.

23/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ