Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διοικητική Επιτροπή


Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μίχαλος e-mail: president@acci.gr
Α' Αντιπρόεδρος
Γιάννης Συγγελίδης e-mail: vicepresident@acci.gr
Β' Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μπρατάκος e-mail: vicepresident2@acci.gr
Γ' Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Σιαμίδης e-mail: vicepresident3@acci.gr
Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Μωραΐτης e-mail: secretary@acci.gr
Οικονομικός Επόπτης
Ευάγγελος Τσόγης e-mail: treasurer@acci.gr
Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Σταύρος Γεωργάκης e-mail: business@acci.gr
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Δημήτριος Δημητρίου e-mail: advisor@acci.gr
Μέλος ΔΕ, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
Νικόλαος Βασιλείου e-mail: board@acci.gr

13/12/2017 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ