Συχνές Ερωτήσεις   /   Συχνές Ερωτήσεις - FAQ   /   Πρόβλημα Παραλαβής Email (Outlook)


Πρόβλημα Παραλαβής Email (Outlook)

Υπάρχει περίπτωση να λαμβάνετε email από κάποιον αποστολέα και αυτό να σας παραδίδεται σαν ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Junk Email).
Συνήθως, αυτό προκαλείται γιατί υπάρχουν πολύπλοκα antispam φίλτρα στον  διακομιστή αλληλογραφίας που λανθασμένα
θεωρούν κάποια μηνύματα ως spam.Οι email servers έχουν διαφορετικούς τύπους κανόνων προστασίας για την ανίχνευση
των email που θεωρούν ότι είναι Spam.

Οπότε καλό θα είναι να κάνετε έλεγχο και στο φάκελλο της Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (Junk Email) για τυχόν emails που βρίσκονται εκεί.


Eάν εντοπίσετε ένα μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία επισημάνετε το στοιχείο ως μη ανεπιθύμητησ αλληλογραφίας κάνοντας τα εξής:
Δεξί κλικ στο μήνυμα > Ανεπιθύμητη αλληλογραφία > Δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Not Junk)
ή Να Μην Γίνεται Ποτέ Αποκλεισμός Του Αποστολέα (Never Block Sender)

07/03/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα ΑΥΠΣ 

  • 
ΓΕΜΗ