Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   /   Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων   /   Πιστοποιητικά Καταγωγής / Τιμολόγια Εξαγωγής / Θεωρήσεις


Πιστοποιητικά Καταγωγής / Τιμολόγια Εξαγωγής / Θεωρήσεις

exportCompanies_F1016469052.jpg

Το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο των αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού και με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο άμεση (και με ασφάλεια) εξυπηρέτηση των μελών του, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, να αιτούνται και να λαμβάνουν άμεσα μέσω διαδικτύου:

  • Ψηφιακά Θεωρημένα Πιστοποιητικά Καταγωγής
  • Τιμολόγια Εξαγωγής
  • και άλλα συναφή έγγραφα προς εξαγωγή

Μπορείτε να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.

Το ΕΒΕΑ θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη μέχρι τώρα Υπηρεσία για τα Πιστοποιητικά Καταγωγής, με τη φυσική παρουσία των επιχειρήσεων στα γραφεία μας, έως ότου οι εταιρείες εξοικειωθούν με τη νέα βάση των Πιστοποιητικών Καταγωγής.

16/04/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ