Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών   /   Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών


Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

 

Τηλ.: 210.33.82.226, -443, -319

Email: gemibranch@acci.gr

18/09/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ