Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Λοιπές Νομικές Μορφές   /   Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Λοιπών Νομικών Μορφών


Πληροφορίες Γ.Ε.ΜΗ. Λοιπών Νομικών Μορφών

 

Τηλ.: 210.33.82.107, -319

Email: gemi-loipes@acci.gr

Πιστοποιητικά Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & Λοιπών Μορφών

Τηλ.: 210.33.82.226, -319, -241

Email:gemicert-loipes@acci.gr

18/09/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ