Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων   /   Ο.Ε. & Ε.Ε.


Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες

Για εταιρείες Ο.Ε./Ε.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης,

...υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ.

 

Για εταιρείες Ο.Ε./Ε.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης,

...υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

 

Η λίστα με τους ΚΑΔ που εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. αναμένεται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Όταν για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπεύθυνος για την ΥΜΣ ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (Λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων - αρχείο Excel).

01/03/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ