13-07-2020

Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων   /   Υποκ/μα Αλλοδαπών Εταιρειών


Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Για τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

05/03/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ