Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   /   Επιχειρηματική Στήριξη   /   Πηγές Χρηματοδότησης   /   Προγράμματα για επιμόρφωση στελεχών


Πρόσκληση σε ημερίδα με τίτλο: ''Βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω της ανάπτυξης συνεργειών & καινοτόμων εφαρμογών''.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, ημερίδα με τίτλο "Βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω της ανάπτυξης συνεργειών & καινοτόμων εφαρμογών".

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NOVELEG "New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics" που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

01/02/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PROSKLISI_NOVELOGIMERIDA_EBEA_F-1166637178.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ