Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΥΜΣ   /   Γενικές Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.


Εξυπηρέτηση Κοινού ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ-ΕΕ, Λοιπές Νομικές Μορφές & ΥΜΣ

Σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, το Ε.Β.Ε.A συνεχίζει να εξυπηρετεί το κοινό διαδικτυακά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία, η συναλλαγή θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, μέσω email.

Ακολουθώντας πιστά τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας παρακαλούμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και για τον σχετικό προγραμματισμό ραντεβού να επικοινωνούν μέσω των κάτωθι emails:


ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες: Email: ae-support@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ae@acci.gr

Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: Email: gemicert-ae@acci.gr


ΕΠΕ

Email: gemiepe@acci.gr


ΙΚΕ

Email: gemiike@acci.gr


ΟΕ
- ΕΕ

Email: gemioe@acci.gr


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Email: atomikes@acci.gr


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Email: gemibranch@acci.gr


ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Email: gemi-loipes@acci.gr

01/03/2021 ΠΗΓΗ: Δ/ΝΣΗ ΑΕ , ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ 

  • 
ΓΕΜΗ