Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΒΕΑ

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ. Κ. 10671 Αθήνα
Email: info@acci.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103604815-9, 2103602411

 

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

Για επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, από τις 08:00 έως και τις 16:00.

ΓΕΜΗ

 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.302, 244 Email: ae-support@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ae@acci.gr | Αίτηση Προελέγχου Επωνυμίας-Τίτλου

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.116, 103, 130 Email: gemicert-ae@acci.gr.

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf) : Υπόδειγμα Αίτησης.

 

ΕΠΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.140, 137, 238 Email: gemiepe@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-epe@acci.gr | Αίτηση Προελέγχου Επωνυμίας-Τίτλου

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.115, 238 Email: gemicert-epe@acci.gr.

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf) : Υπόδειγμα Αίτησης.

 

ΙΚΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.413, 475, 369 Email: gemiike@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ike@acci.gr | Αίτηση Προελέγχου Επωνυμίας-Τίτλου

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.365, 142 Email: gemicert-ike@acci.gr

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf): Υπόδειγμα Αίτησης.

 

ΟΕ - ΕΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.122, 441 Email: gemioe@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-oe@acci.gr | Αίτηση Προελέγχου Επωνυμίας-Τίτλου

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.118, 440, 243 Email: gemicert-oe@acci.gr

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf): Υπόδειγμα Αίτησης.

 

Ατομικές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.241, 107 Email:atomikes@acci.gr

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf) : Υπόδειγμα Αίτησης.

 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.226, 443, 319 Email: gemibranch@acci.gr

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf) : Υπόδειγμα Αίτησης.

 

Λοιπές Νομικές Μορφές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.107, 319  Email : gemi-loipes@acci.gr

Πιστοποιητικά: Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αίτηση Καταχώρησης Μεταβολών στο ΓΕΜΗ (pdf) : Υπόδειγμα Αίτησης.

 

ΜΗΤΡΩΟ

Όλες οι Νομικές Μορφές

Πιστοποιητικά Εγγραφής και Πληρωμές Συνδρομών: Online (Μέσω του e-επιμελητηρίου) : https://echamber.acci.gr

Λοιπές Υπηρεσίες

(Όμοια Υπογραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας):

Αίτηση Θεώρησης ομοίου υπογραφής
Αίτηση Ιστορικού Πιστοποιητικού
Αίτηση Προέγκρισης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου
Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού εγγραφής (ελληνικού και ξενόγλωσσου),

Τηλ: 210-33.82.472, 105, 126, 117, 444, 224, 350, 471, 318, 445 Email: registry@acci.gr

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Όλες οι Νομικές Μορφές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.149, 147, 158 Email: eme@acci.gr


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ? CARNE ATA

Πιστοποιητικά καταγωγής - CARNE ATA / email: kavalikas@acci.gr  -  Επίσης ηλεκτρονικά, υποβολή και παραλαβή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 Ψηφιακές υπογραφές | cosign@acci.gr

 

Αίτηση Γενικής Χρήσης Συναλλασσομένων

Το έντυπο γενικής χρήσης, χρησιμοποιείται για την κατάθεση αιτήσεων σε όλα τα Τμήματα του ΕΒΕΑ καθώς και για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις του ΓΕΜΗ. Κατατίθεται μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου του ΕΒΕΑ. (e-mail: protocol@acci.gr)

 

Το ΕΒΕΑ λειτουργεί κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8:00 μέχρι τις 16:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 13:30

 

Ωράριο Λειτουργίας

  Ταμείο Πρωτόκολλο Λοιπές υπηρεσίες
Δευτέρα 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30
Τρίτη 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30
Τετάρτη 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30
Πέμπτη 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30
Παρασκευή 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30

21/11/2016 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
PhoneBook_F-584983288_F-1057527589.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ