Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΒΕΑ

 
 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ. Κ. 10671 Αθήνα
Email: info@acci.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103604815-9, 2103602411

 

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά,κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.302, 244 Email: ae-support@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ae@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.116, 103, 130 Email: gemicert-ae@acci.gr.

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΑΕ
 

ΕΠΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.140, 137, 238 Email: gemiepe@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-epe@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.115, 238 Email: gemicert-epe@acci.gr.

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΕΠΕ

 

ΙΚΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.413, 475, 369 Email: gemiike@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ike@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.365, 142 Email: gemicert-ike@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΙΚΕ

 

ΟΕ - ΕΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.122, 441 Email: gemioe@acci.gr.

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-oe@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.118, 440, 243 Email: gemicert-oe@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΟΕ-ΕΕ

 

 

Ατομικές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.241, 443 Email:atomikes@acci.gr

Πιστοποιητικά: τηλ: 2103382372 Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Ατομικές

 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.226, 114, 319 Email: gemibranch@acci.gr

Πιστοποιητικά: τηλ: 2103382372 Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

 

Λοιπές Νομικές Μορφές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.107, 241  Email : gemi-loipes@acci.gr

Πιστοποιητικά: τηλ: 2103382372 Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Λοιπές Νομικές Μορφές

 

 

ΜΗΤΡΩΟ

Όλες οι Νομικές Μορφές

Πιστοποιητικά Εγγραφής και Πληρωμές Συνδρομών: Online (Μέσω του e-επιμελητηρίου) : https://echamber.acci.gr

Λοιπές Υπηρεσίες

(Όμοια Υπογραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας):

Αίτηση Θεώρησης ομοίου υπογραφής
Αίτηση Ιστορικού Πιστοποιητικού
Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού εγγραφής (ελληνικού και ξενόγλωσσου),

Τηλ: 210-33.82.473, 105, 126, 117, 444, 224, 350, 470, 318, 445 Email: registry@acci.gr

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Όλες οι Νομικές Μορφές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.149, 147, 158 Email: eme@acci.gr


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ? CARNE ATA

Πιστοποιητικά καταγωγής - CARNE ATA / email: kavalikas@acci.gr  -  Επίσης ηλεκτρονικά, υποβολή και παραλαβή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 Ψηφιακές υπογραφές | cosign@acci.gr

 

Αίτηση Γενικής Χρήσης Συναλλασσομένων

Το έντυπο γενικής χρήσης, χρησιμοποιείται για την κατάθεση αιτήσεων σε όλα τα Τμήματα του ΕΒΕΑ καθώς και για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις του ΓΕΜΗ. Κατατίθεται μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου του ΕΒΕΑ. (e-mail: protocol@acci.gr)

 

Το ΕΒΕΑ λειτουργεί κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8:00 μέχρι τις 16:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 13:30

 

Ωράριο Λειτουργίας

  Ταμείο Πρωτόκολλο Λοιπές υπηρεσίες
Δευτέρα 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30
Τρίτη 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30
Τετάρτη 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30
Πέμπτη 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30
Παρασκευή 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 8:00 - 13:30

27/09/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
acci_phonebook_20210927_F-1319934820.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ