ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Υποστήριξη ΕΒΕΑ στο CSR Summer School του CSR HELLAS

Το ΕΒΕΑ στηρίζει το SummerSchoolonCSR, μία νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία του CSRHELLAS, που αφορά την υλοποίηση του πρώτου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διάρκειας 6 ημερών, που θα υλοποιηθεί από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2019, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του CSRHELLASμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το TheAmericanCollegeofGreece.

Απευθύνεται σε  στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους τομείς όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Στρατηγική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Σχέσεις, Marketingκαι Επικοινωνία, Προμήθειες, Υγεία και Ασφάλεια, Δημόσιες Σχέσεις, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτ Σελίδα Λάθους - Error Page

Σ Ε Λ Ι Δ Α    Λ Α Θ Ο Υ Σ
Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε
ουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα συναφή με την εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνει διδασκαλία από καταξιωμένους καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το πρώτο μέρος κάθε ημέρας εκπαίδευσης, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στρατηγικών, προσεγγίσεων και δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μελέτες περίπτωσης (casestudies) και ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με άλλους εκπαιδευόμενους.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί αποκλειστικά στα Αγγλικά και οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν  πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση  συμμετοχής τους  σε ομάδες εργασίας οι οποίες, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, θα αναλάβουν να προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και λύσεις σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της βιωσιμότητας, τα οποία θα τεθούν κατά τη διδασκαλία.

Εγγραφείτε άμεσα και επωφεληθείτε των μειωμένων χρεώσεων συμμετοχής που ισχύουν έως τις 14 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.sustainabilityschool.eu.

21/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ