ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΤΟΥΡΚΙΑ, Εμπόριο και Επενδύσεις: Ευκαιρίες, Κανόνες και Απαιτήσεις, ΕΒΕΑ , Δευτέρα, 24 Ιουνίου και ώρα 10:00

 

 Stigmiotypoothonis(18)_F1923680270.png

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΤΟΥΡΚΙΑ, Εμπόριο και Επενδύσεις: Ευκαιρίες, Κανόνες και Απαιτήσεις

  

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 

ΕΒΕΑ , 5ος όροφος

 

Στο πλαίσιο του έργου Επιχειρηματικός Διάλογος ΕΕ-Τουρκίας, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Ευρωεπιμελητήριο, διοργανώνουν Workshop με θέμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΤΟΥΡΚΙΑ, Εμπόριο και Επενδύσεις: Ευκαιρίες, Κανόνες και Προδιαγραφές».

To Workshop θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.

Παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμούς, όπως μας αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής εδώ Σελίδα Λάθους - Error Page

Σ Ε Λ Ι Δ Α    Λ Α Θ Ο Υ Σ
Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε
>.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3387104, Τμήμα Ανάπτυξης (κα Ρ. Θεοδοσοπούλου) ΚΕΕ

   210 3382342, 210 3382466, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ

10/06/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων