Οργάνωση Ε.Β.Ε.Α.   /   Διεύθυνση Εμπορίου & Βιομηχανίας   /   Τμήμα Εμπορίου   /   Ανακοινώσεις Τμήματος Εμπορίου


Οι Κρατικές Προμήθειες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
σας καλεί στην  ενημερωτική  εκδήλωση με θέμα:
 
“Οι Κρατικές Προμήθειες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις”
 
τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 16:00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος).

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών προμηθειών, η συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία, ο μηχανισμός της απευθείας ανάθεσης, η έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
 
Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικό Δελτίο Συμμετοχής

Τμήμα Εμπορίου Ε.Β.Ε.Α., 210.3627911

14/05/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ