09-07-2020

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


www.ieidiseis.gr | Απαραίτητη η στήριξη της νησιωτικότητας

Η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για τη στήριξη της νησιωτικότητας, δεν αποτελεί χάρη, αλλά εκπλήρωση μιας βασικής υποχρέωσης του κράτους, απέναντι στους νησιώτες. Αποτελεί αυτονόητη ανάγκη, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομική και κοινωνική συνοχή, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους πολίτες.

Με αυτά τα δεδομένα, η νομοθέτηση και η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι σίγουρα ένα μεγάλο, αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα μέτρο που αποτελεί πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων προς την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, αφού απαντά στην ανάγκη να εξισωθούν σε κόστος οι μετακινήσεις των νησιωτών, με αυτές των κατοίκων της χερσαίας Ελλάδας. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο στηρίζει ουσιαστικά τη δραστηριότητα των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στο εμπόριο, αλλά και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τονώνει τη ρευστότητα σε μια δύσκολη περίοδο και αντιμετωπίζει ένα βασικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα της τοπικής παραγωγής. Βοηθά έτσι τα τοπικά προϊόντα να βγουν από το νησί και να διεκδικήσουν υπό καλύτερες προϋποθέσεις μια θέση στις μεγαλύτερες αγορές.

Ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου είχαν και έχουν τα νησιωτικά Επιμελητήρια, μέσα από τη συνεισφορά πολύτιμης τοπικής γνώσης, τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης των μελών τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον, μετά την πιλοτική εφαρμογή και τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, το μέτρο εφαρμόζεται άκρως ικανοποιητικά. Με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, με σαφείς διαδικασίες και με αρκετή ταχύτητα, για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι το μέτρο αυτό, παρ’ ότι δίνει ανάσα στους επιχειρηματίες των νησιών, σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει τις απώλειες από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Γι’ αυτό και μαζί με τους νησιώτες, τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος. Σε  κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι μια σωστή κίνηση, η οποία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.

 

22/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ