ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Συμμετοχή σε παγκόσμια έρευνα για την Αειφορία (Sustainability) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

 sdgs_survey_logo_F820449145.jpg

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR HELLAS, στο πλαίσιο της υποστήριξής τους για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., σας καλούν να συμμετάσχετε στην παγκόσμια έρευνα για την Αειφορία (Sustainability) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η οποία υλοποιείται από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο YALE  και την εταιρία συμβούλων Schlange & Co GmbH,  με τη χρηματοδότηση της γερμανικής κυβέρνησης,

Η έρευνα έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις προσδοκίες και τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την επίτευξη  της παγκόσμιας Αειφορίας, να προσδιορίσει το βαθμό αειφόρου ανάπτυξης έως σήμερα, καθώς  και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα παρακαλούμε όπως πατήσετε στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://yale.qualtrics.com/jfe/form/SV_a4X2ixk5pV7k01n

Η έρευνα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Επισημαίνεται, ότι η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία.  

Αναμένεται ότι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας, θα δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο 2019,  στην ιστοσελίδα της έρευνας  www.globalsurvey-sdgs.com  

Παράλληλα με τη συμμετοχή σας, σας ενθαρρύνουμε να διαδώσετε την έρευνα τόσο ενδοεταιρικά, όσο και σε όλες τις επαφές σας, επαγγελματικές και προσωπικές.

Παρατίθεται σχετικό προωθητικό videoγια την εν λόγω έρευνα:

https://www.globalsurvey-sdgs.com/wp-content/uploads/2018/11/Global_Survey_Video_final_small.mp4

20/06/2019 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ