13-08-2020

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Ανάγκη αφύπνισης για το δημογραφικό

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 7/11/2019

 

Ανάγκη αφύπνισης για το δημογραφικό

Τους τελευταίους μήνες έχει ενταχθεί στο δημόσιο διάλογο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, υπό την πίεση που δημιουργούν οι όλο και πιο δυσοίωνες προβλέψεις των επιστημόνων για την εξέλιξη του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες. Πράγματι, τόσο τα στοιχεία που δημοσιεύει σε ετήσια βάση η ΕΛΣΤΑΤ, όσο και μια σειρά από μελέτες, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες λιγοστεύουν και γερνούν με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Στατιστικής Αρχής, το διάστημα 2011 – 2017 ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους, εξαιτίας της μείωσης των γεννήσεων, της αύξησης των θανάτων και της δημιουργίας ενός ισχυρού μεταναστευτικού ρεύματος Ελλήνων προς το εξωτερικό. Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί, εκτιμάται ότι μέχρι το 2035 η συρρίκνωση μπορεί να φθάσει στα 2,4 εκατομμύρια, ενώ το 2050 θα αγγίξει τα 2,4 εκατομμύρια.

Εξίσου ανησυχητική είναι η τάση της γήρανσης του πληθυσμού, αφού εκτιμάται ότι το 2035 το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών θα έχει αυξηθεί μέχρι και στο 27,9% του συνόλου, από 20,9% σήμερα, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών, αναμένεται να μειωθεί στο 60%, από 65% που είναι σήμερα.

Τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία η επιδείνωση των δημογραφικών τάσεων; Σημαίνει κατ’ αρχήν μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Σύμφωνα με έρευνα της PwC, μια αύξηση των ατόμων άνω των 65ετών κατά 50.000, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 15%. Ενώ, αντίθετα, μια αύξηση του πληθυσμού κατά περίπου 100.00 άτομα, θα οδηγούσε σε άνοδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 3%. Ο σοβαρότερος δε κίνδυνος αφορά τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας, καθώς όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να καλύψουν με τους φόρους και τις εισφορές τους, τις παροχές υγείας και τις συντάξεις όλο και περισσότερων ατόμων.

Δυστυχώς, η κατάσταση είναι δύσκολα αναστρέψιμη, καθώς ακόμη κι αν ο αριθμός των γεννήσεων ξεπεράσει τον αριθμό των θανάτων, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 25 χρόνια, για να δημιουργηθεί μια γενιά που θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται άμεση αφύπνιση και δράση, με παρεμβάσεις όχι μόνο επιδοματικού, αλλά κυρίως δομικού χαρακτήρα.

Τα μέτρα αυτά, μπορούν κατ’ αρχήν να επικεντρώνουν στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, με φορολογικές ελαφρύνσεις, με στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας αυτών που παρέχονται από το κράτος, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Επίσης, απαιτούνται μέτρα για την  απασχόληση, για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου κατά των διακρίσεων στην εργασία, τη δημιουργία επαρκών δομών φιλοξενίας και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας κ.ά. Χρειάζονται, επίσης, παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, για τη στήριξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και για την προώθηση της υγιούς γήρανσης.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ευνοϊκών μέτρων για την οικογένεια, ένα αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας, αλλά και ένα ευρύτερο περιβάλλον που ενθαρρύνει την παραμονή των νέων ανθρώπων στη χώρα, την τεκνοποίηση και τη γονεϊκότητα. Όσο περιορίζουμε τη συζήτηση στα επιδόματα, αγνοώντας τις δομικές παραμέτρους, οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάκαμψη, ακόμα και για την ίδια την επιβίωση της χώρας, θα γίνονται όλο και σοβαρότεροι.

 

 

 

07/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ