09-08-2020

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΡΓΑΝΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

aa75623c-d85e-43bf-8b8c-e2594e6c18971_F-706509266.jpg
Ο εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται στο εξής πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης να αναγγέλλει το απασχολούμενο προσωπικό μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η τήρηση, με ευθύνη του εργοδότη, του αντιγράφου του εντύπου της αναγγελίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου για κάθε μέρα απασχόλησης. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, το αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε χθες ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου νόμου 4365/2019 (άρθρο 214).

13/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ