ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Νέα υπηρεσία από το ΕΒΕΑ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 3/7/2020

 

Νέα υπηρεσία από το ΕΒΕΑ

H ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χορήγησης δανείων κίνησης σε όσες έχουν ανάγκη, αποτελεί απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη της αγοράς στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, ανακοινώνοντας ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων και επιδοτήσεων, μέσω των ΤΕΠΙΧ Ι, ΤΕΠΙΧ ΙΙ , καθώς και πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Παρ’ όλα αυτά, η υλοποίηση αυτών των δράσεων φαίνεται να «σκοντάφτει» μέχρι στιγμής στην απροθυμία των Τραπεζών να παρέχουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Τα Επιμελητήρια έχουν γίνει μέχρι στιγμής αποδέκτες τεράστιου αριθμού παραπόνων από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να λάβουν ρευστότητα από τις Τράπεζες, παρά το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση για την ένταξη στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για τα προβλήματα αυτά, η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει ήδη ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την παρέμβασή τους προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Επιπλέον, όμως, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,, στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν όλα τα εμπόδια που συναντούν, στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα https://daneia.acci.gr, όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις, που θεωρούν ότι δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη, ως προς την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων για την έγκριση ή την εκταμίευση χρηματοδότησης. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι συνδεδεμένη με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Κάθε περίπτωση που καταχωρείται, θα διερευνάται ξεχωριστά και θα γίνεται προσπάθεια ώστε να επιλυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας, μπορεί να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα, σχετικά με τα εμπόδια και τις πρακτικές που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα, ώστε να αναδεικνύονται και να προτείνονται κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.

 

Σήμερα, χιλιάδες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους συμμετέχοντας, παράλληλα, στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας, για διατήρηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής μετά την κρίση. Τα Επιμελητήρια εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό τους, δίνοντας ξεκάθαρα το μήνυμα ότι καμία επιχείρηση, ακόμη και η πιο μικρή, δεν είναι μόνη της σε αυτή τη νέα, δύσκολη μάχη επιβίωσης. Διεκδικούν και στηρίζουν κάθε θετικό μέτρο, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παρέχουν χρήσιμες, ουσιαστικές υπηρεσίες. Για να μπορέσει, όμως, η αγορά να επιβιώσει, χρειάζεται κινητοποίηση και συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και φορείς. Είναι ώρα, λοιπόν, και οι τράπεζες να αναλάβουν πιο ενεργά την ευθύνη και το ρόλο που τους αναλογεί.

03/07/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ