ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

c73d0024-35f3-4132-bf7f-5f6c41996b6e1_F1583841914.jpg
Κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Με τις διατάξεις της τροπολογίας, προβλέπεται ότι οι νέες συμβάσεις εργασίας εξάμηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, μετά την υποβολή από την επιχείρηση-εργοδότη της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

17/09/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ