ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την διενέργεια RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι» από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) προβαίνει στην διενέργεια RFI (RequestforInformation) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι».

 

Οι ξύλινοι στύλοι καλύπτουν το ~ 90% του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και συνεπώς θεωρούνται κρίσιμο υλικό. Λόγω των αυξημένων αναγκών ξύλινων στύλων για τα επόμενα χρόνια, ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στην διεύρυνση της προμηθευτικής του βάσης προσελκύοντας αλλοδαπούς προμηθευτές.

Το RFI (RequestforInformation) αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ενδεχόμενης διαδικασίας προμήθειας τουλάχιστον ~ 300.000 – 400.000 εμποτισμένων ξύλινων στύλων για τα επόμενα τέσσερα (4) με πέντε (5) χρόνια.

 

Σκοπός του RFI είναι:

•   Να επικοινωνηθούν στην αγορά οι μελλοντικές ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η πρόθεση του να επεκτείνει την προμηθευτική του βάση

•      Η κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών

•      Η αναγνώριση της αγοράς και των βασικών παικτών της

•    Να τεθούν βασικές ερωτήσεις στους προμηθευτές και η χρήση των απαντήσεων τους στον σχεδιασμό των υπολοίπων βημάτων της διαδικασίας προμηθειών

 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο RFI παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.       Ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.deddie.gr/el/deddie/dimosieuseis/dimosies-diavouleuseis/emptosimenoi-xilinoi-styloi/

2.   Επιλέξτε το επισυναπτόμενα “ImpregnatedWoodenPolesRFI.docx” και “PPCGR – 49.pdf” για να κατεβάσετε το RFI και την   προδιαγραφή των ξύλινων στύλων αντίστοιχα

3. Εφόσον ολοκληρώσετε το RFI, αποστείλετε το συμπληρωμένο έγγραφο μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις M.Kondylis@deddie.gr και I.Koutsogiannakis@deddie.gr με θέμα  “ImpregnatedWoodenPolesRFI

 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του RFI είναι 15.10.2020.

 

Παρακαλώ σημειώστε πως το παρών RFI αποτελεί ένδειξη μιας ενδεχόμενης μελλοντικής δραστηριότητας προμήθειας και δεν δεσμεύει τον ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού. Το παρών RFI δεν αποτελεί μέρος κάποιας διαδικασίας προεπιλογής ή επιλογής οικονομικών φορέων. 

 

Για ερωτήσεις ή/ και διευκρινίσεις αναφορικά με το RFI παρακαλώ αποστείλετε email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις M.Kondylis@deddie.gr και I.Koutsogiannakis@deddie.gr.

 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε , Δ: Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, τηλ. 2109090514)

 

07/10/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου


DOWNLOADS
ProsklisiseDimosiaDiavoulefsigiatindienergeiaRFI_F8182675.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ