ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1083261d-03be-4d57-8b7a-a4bd2e4f43121_F-1080876414.jpg
Εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες, προσφέρει από σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε : Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / τηλέ-διάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύπου καταγγελιών, γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης, ηλεκτρονική υποβολή πρότασης δεσμεύσεων, ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε υπόθεση ως τρίτος, ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή γνωμοδότησης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού, δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 1/000 του άρ. 17 του ν. 3959/2011 και υποβολής αίτησης επιστροφής του και τέλος, ηλεκτρονική υποβολή γενικών ερωτημάτων.

13/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ