ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MOHEGAN – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

a41ad030-9ec7-4e74-9b34-59ec4cc372bd1_F1648767582.jpg
Ως προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα, η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τη λειτουργία καζίνου στο μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας, η οποία αποσφραγίστηκε στις 7 Οκτωβρίου, ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ και είναι πενταπλάσια του ελάχιστου προβλεπόμενου τιμήματος (30 εκατ. ευρώ).

14/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ