ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


DEAL NEWS | Κλειδί για την ανάπτυξη οι ψηφιακές δεξιότητες

Η επένδυση της Microsoftτη δημιουργία συμπλέγματος datacenters, είναι μια εξέλιξη που τοποθετεί την Ελλάδα στην αιχμή των ψηφιακών εξελίξεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων, σημαντικών τεχνολογικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η σημασία της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις κυριότερες δράσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική συμφωνία μεταξύ της Microsoftκαι του ελληνικού κράτους, αφορά την πιστοποιημένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες 100.000 εργαζομένων, φοιτητών και ανέργων.

 

Είναι γεγονός ότι στο σημερινό περιβάλλον η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν εξαρτάται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από την καινοτόμο και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη καλύπτουν πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις που μένουν πίσω, κινδυνεύουν όλο και περισσότερο να αποδυναμωθούν ή να ακυρωθούν από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, είναι λίγες οι χώρες που θεωρείται ότι διαθέτουν, όχι μόνο τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και τα κατάλληλα συστήματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση εντονότερα. Ενώ η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται, με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες να είναι από τα πιο περιζήτητα στην αγορά εργασίας, η προσφορά παραμένει περιορισμένη. Από την άλλη, είναι αυτονόητο ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στη σχετική εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του προσωπικού τους.

 

Είναι υπαρκτή και επιτακτική, επομένως, η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους κατάλληλα καταρτισμένους, ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ψηφιακές στρατηγικές. Ανθρώπους που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν, με τις γνώσεις αυτές ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον και παράλληλα να στηρίξουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων – και της ελληνικής οικονομίας – για ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή.

 

Σαφώς, μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη συνένωση των δυνάμεων της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί ήδη έργο κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο αφορά την επιμόρφωση 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, την παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, καθώς και την πιστοποίησή τους στις γνώσεις που απέκτησαν, σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024.

 

Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να εντείνουμε από κοινού τις προσπάθειές μας, στο θέμα της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές δράσεις για να μειώσουμε τους κινδύνους από την αυτοματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας, για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις που θα προσθέσουν αξία στην ελληνική οικονομία, για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της χώρας θα μπορέσουν να καρπωθούν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής.

 

16/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ