ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες

Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς η ψηφιοποίηση της οικονομίας, της εργασίας, αλλά και της καθημερινής μας ζωής. Στη διάρκεια της πανδημίας, η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο, με την τεχνολογία να δίνει λύσεις και να αναδεικνύει νέες δυνατότητες απέναντι στους περιορισμούς που επέβαλε η αντιμετώπιση του ιού. Στην Ελλάδα, είδαμε το δημόσιο τομέα να επεκτείνει τις online υπηρεσίες του μέσα σε λίγες εβδομάδες, επιχειρήσεις να αναπτύσσουν online παρουσία, εργοδότες και εργαζόμενους να στρέφονται στην τηλε-εργασία, αξιοποιώντας διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία.

 

Σε αυτό το περιβάλλον, αναδεικνύεται εντονότερα η ανάγκη για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα, μεταξύ της Microsoftκαι του ελληνικού κράτους, περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες 100.000 εργαζομένων, φοιτητών και ανέργων.

 

Αν θέλουμε η χώρα μας, όχι μόνο να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, αλλά και να αναδειχθεί σε πόλο έλξης αντίστοιχων μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, τώρα είναι η στιγμή να επενδύσουμε σοβαρά σε αυτό τον τομέα. Πολιτεία, επιχειρηματικοί φορείς και κοινωνικοί εταίροι, οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, καλές πρακτικές και καινοτόμα προγράμματα για την εξειδίκευση αποφοίτων, αλλά και για την επανειδίκευση εργαζομένων με διαφορετικά αντικείμενα σπουδών. Πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με ενίσχυση των αντίστοιχων προγραμμάτων και με ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων, όπως είναι η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η ψηφιακή ασφάλεια κ.ά..

 

Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, τα Επιμελητήρια της χώρας, έχουν ήδη αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, το οποίο αφορά την επιμόρφωση 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, την παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, καθώς και την πιστοποίησή τους στις γνώσεις που απέκτησαν.

 

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους για απασχόληση, να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κινητικότητα αλλά και να εξασφαλίσουν καλύτερους εργασιακούς όρους. Θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις αλλαγές και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο εργασιακό περιβάλλον μετά την κρίση και να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εργαζομένους με κατάλληλες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και με προοπτική για τη διαρκή αναβάθμισή τους.

 

Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Ανθρώπους που θα μπορέσουν, με αυτά τα εφόδια, να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον και παράλληλα να στηρίξουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων – και της ελληνικής οικονομίας – για ανάπτυξη και πρόοδο.

 

16/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ