ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


DEAL NEWS | Απαιτείται επιπλέον στήριξη του τουρισμού

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: DEAL NEWS

Ημερ. Δημοσ.:23/10/2020

 

Απαιτείται επιπλέον στήριξη του τουρισμού

Οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού στο σύνολό τους καλούνται σήμερα να ανταπεξέλθουν σε μια ακόμη κρίση που δοκιμάζει τα όρια της βιωσιμότητάς τους. Τα αυστηρά μέτρα που έλαβε η Ελληνική κυβέρνηση – τα οποία είναι επιτυχημένα ως προς το στόχο του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας και της προστασίας της υγείας του πληθυσμού – συντελούν στην κάθετη πτώση της ζήτησης, αφού ουσιαστικά απαγορεύουν τις μετακινήσεις τουριστών. Επιπρόσθετα, στη μείωση της ζήτησης θα συμβάλει και η διαφαινόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των τουριστών, εξαιτίας της σημαντικής απώλειας εισοδημάτων που προκαλεί η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων σε μεγάλες αγορές προέλευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει μια σειρά από επιπλέον μέτρα, για την ενίσχυση του δοκιμαζόμενου τουριστικού κλάδου. Ειδικότερα, ακούγοντας τις ανάγκες των φορέων του κλάδου, η Επιμελητηριακή Κοινότητα προτείνει την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το μόνιμο προσωπικό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως το τέλος Ιουνίου του 2021. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν το προσωπικό που απασχολούσαν το Μάρτιο του 2020, προτείνει την επιδότηση κατά 30% του βασικού μισθού και κατά 50% του υπερβάλλοντος μισθού, πέραν του βασικού, των εργαζομένων.

Επίσης, προτείνονται η επέκταση της επιδότησης των τόκων των δανείων τουριστικών επιχειρήσεων μέχρι τις 31/12/2021, η αναστολή της καταβολής χρεολυσίων υφιστάμενων δανείων μέχρι τις 31/07/2022 με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του κεφαλαίου κατά 3 έτη, η επέκταση του μέτρου της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, έως και την 30.06.2021, η επιδότηση κατά 80% τουλάχιστον των μισθωμάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης κατά 40%, η αύξηση του ορίου της επιστρεπτέας προκαταβολής ανά επιχείρηση, καθώς και η παράταση του χρόνου αναστολής των προς πληρωμή επιταγών έως την 31/12/2020.

Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται, παράλληλα, η ένταξη του τουριστικού κλάδου στο Άρθρο 12 του Αναπτυξιακού Νόμου και η αύξηση του ορίου ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 ανά επενδυτικό σχέδιο στα 10 εκατ. ευρώ στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στα πρότυπα του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης του κινήτρου σε ήδη ενταγμένα επενδυτικά σχέδια, π.χ. από φοροαπαλλαγή σε επιχορήγηση ή και ενίσχυση προσωπικού. Η δυνατότητα επιχορήγησης και υφιστάμενου προσωπικού θα πρέπει να αφορά και το υφιστάμενο προσωπικό και όχι μόνο τη δημιουργούμενη απασχόληση, προκειμένου να συγκρατηθεί η ανεργία στον κλάδο.

Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την στήριξη των επενδύσεων οι οποίες κινδυνεύουν με αναστολή και να τροποποιηθεί ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ,ώστε το ποσοστό της επιδότησης να χορηγείται στο σύνολο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και όχι στο 70% αυτού και να αρθούν περιορισμοί εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων από μεγάλες επιχειρήσεις σε Αττική και Νότιο Αιγαίο. Τέλος, θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης πόρων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και ειδικά στην περιοχή του Ν. Αιγαίου που πλήττεται δυσανάλογα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του τοπικού ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Σκόπιμη δε είναι και η προκήρυξη προγράμματος στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για τον τουρισμό με ενίσχυση και λειτουργικών δαπανών.

Σε κάθε περίπτωση, τα όποια μέτρα αποφασίσει να λάβει η κυβέρνηση επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα, καθώς ήδη οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε έναν τομέα, ο οποίος συμβάλλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο κατά περίπου 30% στο ΑΕΠ της χώρας. Ανάλογη της αναπτυξιακής σημασίας του τουρισμού πρέπει να είναι και η κινητοποίηση και οι παρεμβάσεις της Πολιτείας, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες της κρίσης.

23/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ