ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

dce0105d-4593-4ed6-b642-bf84bd2fb9fb1_F1382479289.png
Δεν θα αξιολογηθούν, όσες αιτήσεις υποβληθούν για ένταξη στη δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», κατόπιν της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται,  οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν ήδη τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.  Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη χρονοσήμανση οριστικής υποβολής τους στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Όσες αιτήσεις υποβληθούν κατόπιν της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν θα αξιολογηθούν».

22/01/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ