ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

78c3b1a9-024e-388a-b901-7cfdc0dd959b1_F-1669788775.jpg
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου όσο υπάρχουν προσφυγικές δομές. Σύμφωνα με την τροπολογία επιτρέπεται, εφεξής, από 1-7-2021, χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων, η μείωση, με υπουργική απόφαση, των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά 30%, για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών [άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375/2016 (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας κ.α.)]. Με την τροπολογία διατηρείται και μετά την 1 Ιουλίου το σημερινό καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που έληγε στις 30.6.2021.

24/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ