ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 42 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 24 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

27e3df38-b5dc-9d82-2738-3baa8a3eadbe1_F-991579693.jpg
Ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, στα 24 επενδυτικά σχεδία που υπήχθησαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (2ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 6,3 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεωνμε την οποία γνωστοποιήθηκε ότι καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα ανωτέρω καθεστώτα ενίσχυσης.

25/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ