ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση ''Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2G στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων''

Τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021, το ΕΒΕΑ διοργάνωσε ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση (Webinar), με θέμα: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ B2G ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι

  • Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (βρείτε την ομιλία του εδώ)
  • Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παρουσίασαν Ομιλίες:

  • Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Γιάννης Ιωαννίδης, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ήταν:

  • Τι είναι το ΗΤ στις δημόσιες συμβάσεις
  • Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Πλεονεκτήματα για τους προμηθευτές/πωλητές και το Δημόσιο
  • Αρχιτεκτονική και τρόποι διάθεσης ΗΤ στις Αναθέτουσες Αρχές
  • Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Εθνική Αρχή PEPPOL
  • Ροή εργασίας στις οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων
  • Προετοιμασία, συνεργασία και πληροφόρηση των προμηθευτών/πωλητών
  • Χρονοδιάγραμμα δράσης

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με το ακροατήριο, στην οποία συμμετείχαν οι:

  • Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Άννα Μιχαηλίδου, Συνεργάτης του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη.
  • Γεώργιος Τσέτσος, Δ/ντής, Υποστ/ξης Λειτουργίας Π.Σ. Δημοσιονομικού Τομέα, της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Παραγ/κής Λειτουργίας Π.Σ. Οικ/κού Τομέα & Δ. Δ. – ΓΓΠΣΔΔ – Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Αντώνης Στασής, Τμημ/ρχης στην Δ/νση Υποστ/ξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, της αυτής Γεν. Δ/νσης ΠΣΔΔ.
  • Αντώνης Στάμενας, Τμημ/ρχης στην Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της αυτής Γ.Δ.
  • Άγγελος Καρβούνης, Τμημ/ρχης στην Δ/νση Σχεδιασμού και Αν/ξης Εφαρμογών της αυτής Γ.Δ.
  • Σοφία Περδικάρη, Εισ/τρια στην Δ/νση Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της Γεν. Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων – ΓΓΔΠ – Υπ. Οικονομικών.
  • Αντώνης Ντίνος, Τμημ/ρχης στην Δ/νση Ελέγχων, της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Μιχάλης Σιαμίδης, Γ΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ.

Μπορείτε να παρακολουθήστε τη βιντεοσκοπημένη εκδήλωση μέσω του συνδέσμου: https://youtu.be/mgWuiVzWirw

10/07/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ