ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Γενική Διευθύντρια

ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. 210 3642357, Εσωτ. 176

email: generaldirector@acci.gr

10/04/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ