ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς  τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία  και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης.

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

           Η εκούσια συμμετοχή

           Η αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή

           Η αμεσότητα της Διαδικασίας

           Η ταχύτητα  της Διαδικασίας

           Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας

           Η εγκυρότητα της διαδικασίας μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης

 

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί  με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

 • Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.
 • Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα.
 • Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.


ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Α ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
:
 • Παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών.
 • Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής   και τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
 • Παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α.
 • Εκτέλεση χρεών συνδέσμου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.
 • Παροχή συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης.
 • Διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
 • Παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών μέσων και μέσων διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.


Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.

» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ «

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης λειτουργεί στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ακαδημίας 7, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία Kέντρου Διαμεσολάβησης:
Ε.Β.Ε.Α. 2ος όροφος,
Τηλ. 210 3625903
Fax 210 3616464

Email: personnel@acci.gr

 
Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α.:
Ε.Β.Ε.Α., 5ος όροφος,
Τηλ. 210 3382310,210 3382311, 210 3624341
Fax 210 3624341

Email: arbitrary@acci.gr

04/12/2015 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ