17-12-2018

Γραφείο Τύπου   /   Δελτία Τύπου


ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασής της, η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ, που αποτελείται από 11 μέλη, είναι:

·        Πρόεδρος: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

·        Α΄ Αντιπρόεδρος: Μασούτης Γιάννης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

·        Β΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

·        Γ΄ Αντιπρόεδρος: Τσώτσος Ιορδάνης, Επιμελητήριο Πέλλας

·        Δ΄ Αντιπρόεδρος: Ραβάνης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

·        Ε΄ Αντιπρόεδρος: Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

·        Γενικός Γραμματέας: Αγνιάδης Παναγιώτης, Επιμελητήριο Βοιωτίας

·        Οικονομικός Επόπτης: Δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο Αργολίδος

·        Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης: Βουτσινάς Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

·        Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης

·        Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων: Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας

 

14/02/2018 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ