Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Προτάσεις για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: DEAL NEWS

Ημερ. Δημοσ.: 21/12/2018

 

Προτάσεις για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Στις αρχές Δεκεμβρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» και αντικείμενο τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ενθάρρυνση επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Πρόκειται για ένα ζητούμενο καίριας σημασίας, στην προσπάθεια της χώρας να αφήσει πίσω της οριστικά την κρίση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ταχύτερη, διατηρήσιμη και συνεκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

Συμμετέχοντας στη διαβούλευση, η Επιμελητηριακή Κοινότητα κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου, ώστε το υπό διαμόρφωση πλαίσιο να οδηγήσει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μια βασική δέσμη προτάσεων αφορά τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων. Τα κίνητρα που προβλέπονται μέχρι τώρα από το σχέδιο νόμου διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Αυτές αφορούν κίνητρα χωροθέτησης, φορολογικά κίνητρα, κίνητρο ταχείας αδειοδότησης και κίνητρα ενίσχυσης συγκεκριμένων δαπανών, όπως οι δαπάνες την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ΑμεΑ, δαπάνες για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δαπάνες μισθολογικού κόστους. Πρόταση της Επιμελητηριακής Κοινότητας είναι να συμπεριληφθεί, για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις, η χορήγηση περισσότερων μορφών ενισχύσεων, όπως αυτή της επιδότησης, της δημιουργούμενης απασχόλησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Εξίσου σημαντική προϋπόθεση για την κινητοποίηση στρατηγικών επενδύσεων εμβληματικού χαρακτήρα, είναι η υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου φορολόγησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η παροχή κλιμακούμενης έκπτωσης του φορολογικού συντελεστή, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και το αποτύπωμα που δημιουργεί στην οικονομία. Οι προτεινόμενες εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται αθροιστικά, φθάνοντας σε ποσοστό μέχρι και 50%, ενώ η διάρκεια παροχής του συγκεκριμένου κινήτρου θα πρέπει να ανέρχεται σε 15 έτη από την πρώτη χορήγηση.

Τέλος, πρόταση των Επιμελητηρίων είναι να υιοθετηθεί ένα σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς στο παρόν νομοσχέδιο, πέρα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, δεσμευτικά, ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, σύστημα βαθμολογίας και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, ενώ δεν προβλέπεται η σαφής τεκμηρίωση του οφέλους της ελληνικής οικονομίας από την επένδυση. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης, μετά την έκδοση των αδειοδοτήσεων και η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές, από το μητρώο της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

Η Ελλάδα, διαθέτοντας μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε χώρα προσέλκυσης στρατηγικών, μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη. Οι προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας, μεταφέροντας την εμπειρία της αγοράς, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου επενδύσεων που θα υπηρετεί ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια.

 

 

21/12/2018 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ