Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Οι πολίτες στέλνουν το μήνυμα

Από τον περασμένο Νοέμβριο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επανέφερε τη διενέργεια τακτικών ερευνών, οι οποίες συμβάλλουν στη διεξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων για την πορεία της εθνικής οικονομίας και των οικονομικών των νοικοκυριών, καθώς και για τις απόψεις των πολιτών σε μείζονα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

 

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του ΕΒΕΑ από την εταιρία PULSEσε δείγμα 802 ατόμων στο Νομό Αττικής, στο διάστημα 25 – 27 Νοεμβρίου 2018. Από τα ευρήματα, γίνεται φανερό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, της ύφεσης και της λιτότητας, έχουν αφήσει βαθιά τα σημάδια τους στην κοινωνία και την οικονομία.

 

Ωστόσο, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, προκύπτει μια σαφής – αν και οριακή – βελτίωση του κλίματος αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με τρεις στους δέκα να εκφράζουν θετική άποψη. Ελαφρώς μεγαλύτερη αισιοδοξία φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 34%, για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση. Είναι γεγονός, πάντως, ότι οι αρνητικές απαντήσεις εξακολουθούν ακόμη να υπερτερούν σημαντικά των θετικών, με μόνη εξαίρεση την ικανότητα της οριακής πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 52%, να αποπληρώσουν φέτος τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

 

Καταφανής είναι, επίσης, η απαίτηση των πολιτών για αύξηση των μισθών, καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους στους ζωτικούς τομείς παιδείας, υγείας και ασφάλειας, ενώ επισημαίνεται και η ανάγκη για την ενίσχυση των επενδύσεων στη χώρα. Το γεγονός αυτό δίνει, ουσιαστικά, το στίγμα της κοινωνίας, εκφράζοντας το αίτημα των πολιτών για τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής, η οποία θα δημιουργεί προοπτικές για την οικονομία, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να ακούσουν αυτό το μήνυμα και να επεξεργαστούν δημιουργικές προτάσεις και πολιτικές, για να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Για να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ελλάδα χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα σε βαθιές αλλαγές. Χρειάζεται μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, της Παιδείας και της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης. Χρειάζεται ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, διαρθρωτικές αλλαγές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των πολιτών που βρέθηκαν να ζουν κάτω από το  όριο της φτώχειας. Είναι ώρα, λοιπόν, να αφήσουμε στην άκρη την οξύτητα και το διχασμό και να ξεκινήσουμε τη δουλειά.

 

 

 

19/12/2018 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ