Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018 έφθασαν πανελλαδικά τις 32.379, ενώ οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αθήνα, όσον αφορά το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών από το ΓΕΜΗ. Τα στοιχεία που αφορούν το ΕΒΕΑ, το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας, δείχνουν ότι την περασμένη χρονιά συστάθηκαν 5.441 επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν 2.459. Οι εγγραφές, μάλιστα, υπερτερούν των διαγραφών στις περισσότερες βασικές εταιρικές μορφές, με εξαίρεση τις ΕΠΕ.

Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, παρατηρείται πράγματι μια έκρηξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η οποία σε συνδυασμό με τον ταυτόχρονο περιορισμό των «λουκέτων», αποτυπώνει την άνοδο των προσδοκιών για την ελληνική οικονομία και επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι τα χειρότερα είναι πλέον πίσω.

Ωστόσο, ο δρόμος μπροστά εξακολουθεί να είναι δύσκολος. Για να διασφαλίσουμε ταχύτερους και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, χρειαζόμαστε όχι μόνο περισσότερες, αλλά και ισχυρότερες, βιώσιμες και ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις. Κι αυτή η προσπάθεια απαιτεί ακόμη πολλή δουλειά, με δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, λύση ανάγκης. Είναι ενδεικτικό ότι μια στις δύο νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν το 2018 ήταν ατομικές, ενώ η ίδια εταιρική μορφή παρουσίασε και τη μεγαλύτερη «θνησιμότητα», καταλαμβάνοντας το 64% του συνόλου των διαγραφών.

Είναι σημαντικό, επομένως, να αποφασίσουμε τι επιχειρήσεις θέλουμε και πώς στηρίξουμε, τόσο τη δημιουργία όσο και την ανάπτυξή τους. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί εθνικό σχέδιο και πολιτική συναίνεση για την επεξεργασία και την υλοποίηση δημιουργικών προτάσεων και πολιτικών που θα στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, στη στήριξη της εξωστρέφειας, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην ενδυνάμωση της Μικρομεσαίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Απαιτεί γενναίες δράσεις, για την εξάλειψη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, η ασάφεια και οι ελλείψεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, η αδυναμία σύνδεσης της αγοράς με την έρευνα και την καινοτομία.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν, μέσα από δυναμικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, με όραμα και πάθος για επιτυχία. Η πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε το γόνιμο έδαφος, στο οποίο οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορέσουν να ανθίσουν και να παράγουν αξία για την οικονομία και την κοινωνία. 

 

 

29/01/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ